Dizajn knižných obalov

Detaily projektu

Výber dizajnov knižných obalov od Patrika Ševčíka.

- Július Flaché – layout knihy pre Stredoslovenskú galériu v Banskej Bystrici

- Obal pre 6 dielnu učebnicu Pedagogika (pre konzervatóriá) a učebnicu Hudobná kultúra na Slovensku 1. diel

- Notes on vocal... – dizajn obalu knihy

- Transmediálny priestor grafiky – dizajn knihy v rámci projektu na Akadémii umenia

- Obal zborníka Akadémie umení