Reklamné video na divadelnú hru

Detaily Projektu

Takto sme odprezentovali naštudovanú novú hru Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Video je použité na pritiahnutie divákov na stránkach divadla.