Reportáž o voľbách do Europarlamentu

Detaily Projektu

V apríli, mesiac pred voľbami zástupcov do Europarlametu, sme sa boli pozrieť s kamerou priamo v Bruseli.