Reportáž z návštevy Európskej komisie

Detaily Projektu

Reportáž z návštevy nášho štábu v sídle Európskej komisie v Bruseli.