Deň rodiny - upútavka na rok 2014

Detaily Projektu

Upútavka na Deň rodiny v Banskej Bystrici. Video tvorí uvítaciu časť internetovej stránky Dňa rodiny. www.denrodinybb.sk